Blog

Osiguranje potraživanja

Što je osiguranje potraživanja?

Osiguranjem potraživanja Društvo se štiti od rizika neplaćanja bilo zbog stečaja kupca (uključuje i gubitak potraživanja zbog predstečajne nagodbe) bilo zbog pogoršane financijske situacije kupca čija je posljedica produženo kašnjenje u plaćanju. Osiguranje potraživanja omogućava prodaju proizvoda i usluga uz odgođeno plaćanje a da Društvo pritom bude sigurno da će svoja potraživanja naplatiti. Osigurati se mogu domaća i inozemna potraživanja.

Koje su prednosti osiguranja potraživanja?

Sigurnost naplate, jer u slučaju kupčeva neplaćanja potraživanje isplaćuje osiguravatelj. Zaštita imovine i likvidnosti. Sigurnost poslovanja s novim i postojećim kupcima, jer osiguravatelj procjenjuje financijsku stabilnost kupca te kontinuirano prati kupca dokle god osiguranje traje. Pravovremeno upozorenje na probleme u poslovanju kupaca. Polica osiguranja potraživanja može se upotrijebiti kao kolateral kod banaka ili faktoring društava. Kupce se ne mora tražiti da pribave bankarske garancije i akreditive, pa se time povećava konkurentnost bez izlaganja dodatnom riziku.

Trošak osiguranja potraživanja

Premija osiguranja plaća se mjesečno na temelju ostvarenog prometa s osiguranim kupcima ili otvorenog potraživanja osiguranih kupaca.

Naknada za ocjenu rizika plaća se jednokratno za svakog kupca prijavljenog u osiguranje, a uključuje i uslugu monitoringa rizika tijekom jedne osiguravateljne godine. Sve izmjene zatraženih osiguranih iznosa tijekom jedne osiguravateljne godine uključene su u jednokratnu naknadu.

Kako se podnosi odštetni zahtjev?

Odštetni zahtjev podnosi se u slučaju jednog od osiguranih rizika – stečaja ili kašnjenja u plaćanju sukladno maksimalnom roku plaćanja definiranom u ugovoru o osiguranju. U slučaju kupčevog stečaja odštetni zahtjev podnosi se po otvaranju stečajnog postupka, dok se u slučaju kašnjenja odšteta isplaćuje istekom ugovorenog razdoblja čekanja, najčešće 6 mjeseci nakon angažiranja agencije za naplatu potraživanja ili odvjetnika.

Iznos odštete jest iznos nenaplaćenog dospjelog potraživanja umanjenog za vlastito sudjelovanje (samopridržaj), ali najviše do osigurane svote, odnosno odobrenog limita.

Kolika se svota može osigurati – kreditni limit

Osigurana svota/KREDITNI LIMIT jest iznos na koji je ugovoreno osiguranje po pojedinom kupcu, a predstavlja najveće potraživanje, odnosno najveću prosječnu izloženost Društva prema kupcu za vrijeme osiguranja. Limit se odobrava na osnovu procjene boniteta kupca, dotadašnjeg i planiranog obima prodaje prema kupcu, grani industrije i slično.

Ostali članci

Era cyber-nesigurnosti

Osim što je promijenila sve dosadašnje poslovne i životne navike, pandemija je potaknula i nešto o čemu se u posljednje vrijeme sve više piše i priča...

Najosnovnije vrste rizika

Osim što je promijenila sve dosadašnje poslovne i životne navike, pandemija je potaknula i nešto o čemu se u posljednje vrijeme sve više piše i priča...

Osiguranje imovine

Klimatolozi već godinama upozoravaju da su takvi nepredvidivi događaji više nego izgledni u svijetu koji se konstantno zagrijava...

Osiguranje plovila

Rastom broja plovila u akvatoriju Hrvatske povećavaju se i rizici te vrste i broj šteta - ali dobre su vijesti da se tvrtke i pojedinci mogu protiv njih pametno osigurati...

Osiguranje od povlačenja proizvoda

Nadopunjavanje dobrih internih procedura dodatnom zaštitom od financijskih gubitaka kroz osiguranje zaokružuje vrhunsko upravljanje rizikom od ...

Osiguranje WRC utrka

Osiguravajuće pokriće za globalna događanja u motor sportu, poput WRC-a, složena je stvar u koju su uključeni brojni dionici...

Tech PI osiguranje

Programeri kasne zbog različitih razloga i isporučuju konačni proizvod tek krajem prosinca, zbog čega trgovac propušta božićnu shopping prigodu i podiže tužbu protiv programera...