+385 1 4558 780 ano@ano.hr

Osiguranje potraživanja


Osiguranje potraživanja – rješenje za neplaćanje kupaca

 

„Beskamatno financiranje“ Vaših kupaca zbog neplaćenih potraživanja, često uzrokuje rizike poslovanja kao što su pad prodaje i pad konkurentnosti tvrtke. Iako je neke rizike nemoguće predvidjeti, zaštiti se možete tako da ovaj rizik prenesete na osiguranje. Osiguranjem potraživanja osiguravaju se rizici produženog zastoja u plaćanju i gubitak zbog stečaja Vaših kupaca.Posao osiguravatelja je procjena, smanjenje i preuzimanje rizika neplaćenih potraživanja. U zamjenu za premiju osiguranja, osiguratelj umjesto Vas snosi trošak za eventualne štete koje bi mogle nastati.

 

Što je osiguranje potraživanja?

Osiguranje potraživanja predstavlja zaštitu Društva od rizika neplaćanja bilo zbog stečaja kupca (uključuje i gubitak potraživanja zbog predstečajne nagodbe), bilo zbog pogoršane financijske situacije kupca koja za posljedicu ima produženo kašnjenje u plaćanju. Osiguranje potraživanja omogućava prodaju proizvoda i usluga uz odgođeno plaćanje, a da pri tome Društvo bude sigurno da će svoja potraživanja naplatiti. Osigurati se mogu domaća i inozemna potraživanja.

 

Koje su prednosti osiguranja potraživanja?

Sigurnost naplate, jer u slučaju neplaćanja kupca, potraživanje isplaćuje osiguravatelj. Zaštita imovine i likvidnosti. Sigurnost poslovanja s novim i postojećim kupcima, jer osiguravatelj procjenjuje financijsku stabilnost kupca te kontinuirano prati kupca tijekom cijelog perioda trajanja osiguranja. Pravovremeno upozorenje na probleme u poslovanju kupaca. Polica osiguranja potraživanja se može koristiti kao kolateral kod banaka ili faktoring društava. Kupce se ne mora tražiti pribavljanje bankarskih garancija i akreditiva, pa se time povećava konkurentnost bez izlaganja dodatnom riziku.

 

Kolika svota se može osigurati – kreditni limit?

Osigurana svota / KREDITNI LIMIT je iznos na koji je ugovoreno osiguranje po pojedinom kupcu, a predstavlja najveće potraživanje, odnosno najveću prosječnu izloženost Društva prema kupcu u razdoblju trajanja osiguranja. Limit se odobrava na osnovu procjene boniteta kupca, dotadašnjeg i planiranog obima prodaje prema kupcu, grani industrije i slično.

 

Koliki je trošak osiguranja potraživanja?

Premija osiguranja se plaća mjesečno na temelju ostvarenog prometa s osiguranim kupcima ili otvorenog potraživanja osiguranih kupaca.  Naknada za ocjenu rizika plaća se jednokratno za svakog kupca prijavljenog u osiguranje, a uključuje i uslugu monitoringa rizika za vrijeme trajanja jedne osigurateljne godine. Sve izmjene zatraženih osiguranih iznosa tijekom jedne osigurateljne godine uključene su u tu jednokratnu naknadu.

 

Kako se podnosi odštetni zahtjev?

Odštetni zahtjev se podnosi u slučaju nastanka jednog od osiguranih rizika – stečaja ili kašnjenja u plaćanju sukladno maksimalnom roku plaćanja definiranim u ugovoru o osiguranju. U slučaju stečaja kupca, odštetni zahtjev se podnosi po otvaranju stečajnog postupka, dok se u slučaju kašnjenja odšteta isplaćuje istekom ugovorenog razdoblja čekanja, najčešće 6 mjeseci nakon angažiranja agencije za naplatu potraživanja ili odvjetnika.  Iznos odštete predstavlja iznos nenaplaćenog dospjelog potraživanja umanjenog za vlastito sudjelovanje (samopridržaj), ali najviše do iznosa osigurane svote odnosno odobrenog limita.

 

 

JESTE LI ZNALI?

POTRAŽIVANJA ČINE OKO 30-60% IMOVINE U BILANCI MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA

ZA POKRIĆE NENAPLAĆENOG POTRAŽIVANJA U IZNOSU OD 100.000,00 HRK DRUŠTVO KOJE POSLUJE UZ PROFITNU MARŽU OD 4% MORA POVEĆATI SVOJ PRIHOD ZA 2.500.000,00 HRK

 

Saznajte više

Osiguranje potraživanja - grafički